За киоски

Компютърните терминали (kiosk) по същество представляват специализирани компютърни системи с промишлен дизайн, предназначени да осигуряват информационни услуги, достъп до Интернет и друга специализирана информация на обществени места с висока посещаемост и места с пребиваване на много хора за определено време. Основната разлика от конвенционалните системи е възможността много  хора да  ги ползват.

kiosk-3

 

Информационните терминали (kiosk) за публичен достъп имат много и най-различни приложения:

 – осигуряват свободен достъп до информационни ресурси и бази данни;
предлагат свободен достъп до Интернет;

дават актуална обществена информация – за обществения транспорт, за действията и решенията на държавни, областни и общински органи;

  – изпълняват социални функции, свързани с дейността на Фондации и организации, занимаващи се с благотворителни и хуманитарни дейности;

  – подпомагат потребителите с информация за разположението на кабинети, офиси и други в обществени сгради /например болници, управления и други/;

позволяват да се изградят автоматизирани информационни услуги, предлагани от различните нива администрация;
информират потребителите посредством рекламни клипове и банери за различни продукти и дейността на отделни фирми и организации;


могат да участват в изграждането на системи за подаване и автоматична обработка на документи, включително и на системи за управление на опашките.  На практика информационните терминали ( kiosk ) могат да бъдат поставяни по училища, болници, административни сгради, молове, автогари и ж.п. гари, метростанции, аерогари и много други такива места.


 Предвид основните им приложения, механично киоските ( kiosk ) са изградени в специални метални кутии с подходящ дизайн, осигурени са от вандалски действия и имат възможност за закрепване на стена или под. Вътрешното им окабеляване е извършено с оглед безопасното им използване от хората – всички разглобяеми части и корпуса са заземени, като са спазени европейските норми за безопасна работа. Информационните терминали ( kiosk ) са снабдени с “toch-screen” дисплеи, имат метална клавиатура с вградена мишка тип - “Track-bаll”, компютърните им конфигурации са подходящи за работа под различни операционни системи – LINUX, WINDOWS XP, WINDOWS VISTA и др.


  С цел популяризирането на такива устройства в България, фирма “ВЕКТОР 3Д” ООД разработи и реализира свои концепция и проект, който включва:


   А/ Поставяне на информационни терминали ( kiosk ) /киоски/ на публични места в град София – в софийското метро, централни хали, централна автогара, централна ж.п. гара, НДК и други подходящи места.


   Б/ Поставените киоски ( kiosk ) дават свободен, безплатен и неограничен по време достъп до Интернет на всеки потребител.


   В/ Използваното програмно осигуряване е разработка и собственост на “ВЕКТОР 3Д” ООД и е под “отворен код”,  като са спазени съответните лицензионни практики и споразумения. Инсталирана е операционна система Линукс Убунту, като браузера е осигурен срещу вируси, проникване от друга мрежа и грешки на потребителите.

 

kiosk4

 


 Самото програмно осигуряване има следните функции:

  – графична среда в “kiosk” режим, защитена от неправомерни и/или злонамерени /”хакерски”/ атаки;
възможност за диагностика на наличие на интернет свързаност. При липса на такава свързаност излиза предупреждаващ надпис;

 

автоматично рестартиране на графичната среда след изчтиане на определен интервал от време с неактивност на клавиатурата и/или мишката;

 

  – автоматично свързане в отдалечен съврър с инсталирана система за управление на  банерите;

 

  – забранени портове за сваляне с торенти.


 Работата на потребителите е значително улеснена от удобната клавиатура с вградена мишка от типа “track ball”,  проектирана специално за браузване в интернет. Не са предвидени времеви ограничения за ползване на обществения терминал. Единственото което потребителят трябва да направи е да “кликне” върху някой от банерите, разположени на заглавната страница. След това вече се зарежда страницата, към която съответният банер сочи и се появава адресен прозорец за набиране на URL адрес.