Параметри

Недоступен ни однин перевод.

Приложение № 5 към чл. 38

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)


Постигнатите стойности на параметрите за качество на предоставяните услуги

Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа/услуга

Параметър

Измерване

Мерна единица

Стандартизационен документ

Фиксиран

достъп  до интернет

Време за  първоначално свързване към мрежата

Времето,  за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките

1 ден

ETSI EG  202 057-1

Процент  на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента

99,5 %

Фиксиран

достъп  до интернет

Процент на  жалбите относно коректност на сметките

Съотношение  на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени  сметки

0 %

ETSI EG 202 057-1

Фиксиран

достъп до интернет

Време за  отстраняване на повреди

Времето,  за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните  линии

до 2  часа

ETSI EG  202 057-1

Процент на  повредите,

отстранени  в рамките на максималния срок,

определен в договора с

клиента

0 %

Фиксиран

достъп  до интернет

Постигната  скорост на предаване на данни

Максимална  постигната скорост на предаване на данни

100000 kbit/s

ETSI EG  202 057-4

Минимална  постигната скорост на предаване на данни

10000 kbit/s

Средна стойност и стандартно отклонение

на скоростта на

предаване на данни

40000 kbit/s

Фиксиран

достъп  до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.01 %

ETSI EG 202 057-4

Фиксиран

достъп  до интернет

Закъснение при предаване на данни

(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

1 ms

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение

на закъснението

+/- 1 ms