Упътване за работа с киоск

kiosk_klaviatura

Киоск (компютърен терминал)се използва за достъп до глобалната мрежа- интернет, услуги, информация,  рекламни материали.


Използването на клавиатурата е същото както и при обикновен компютър с тази разлика, че липсват функционалните бутони и е вграден тракбоул, който замества мишката. Той се ползва като чрез въртене на кълбото курсура се мести по екрана, а двата бутона над него служат като ляв и десен при обикновена мишка и с тях се избират желаните материали.